נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
באזור בני ברק ב ס ר אזור קניון איילון
באזור בני ברק ב ס ר אזור קניון איילון

באזור בני ברק ב ס ר אזור קניון איילון

באזור עסקים מבוקש בבניין יוקרתי להשכרה 400 מ"ר משרדים מעטפת, מיידי, יחס ברוטו/נטו נמוך במיוחד. 

איזורים:
בני ברק

אני מעוניין בנכס: