נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
למכירה 50% מפרוייקט לבניית משרדים ומסחר
למכירה 50% מפרוייקט לבניית משרדים ומסחר

למכירה 50% מפרוייקט לבניית משרדים ומסחר

למכירה 50% מפרוייקט היוצא לבניית בניין משרדים ומסחר. הכניסה במחיר הקרקע בשותפות עם היזם בבנייה.

איזורים:
רמלה

אני מעוניין בנכס: