נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חיפוש נכס:

מה זה בעצם נכסים מניבים

נכסים מניבים הם נכסי נדל"ן שונים שמסוגלים להניב תשואות כספיות לבעליהם, שהם בעלי נכסים שונים כמו לדוגמה מבנה מסחרי, דירת מגורים, משרד, תחנת דלק, בית מלון או כל נכס אחר. הם משכירים את הנכס לגורם אחר המשלם עבורו דמי שכירות חודשיים וכך הם זוכים להכנסה חודשית שזהו מקור פרנסה עבורם.

השכרת משרדים בערים הגדולות

אחד מהתחומים המצליחים בתחום נכסים מניבים הוא תחום השכרת משרדים . בעלי הון רבים בוחרים לרכוש משרדים ולהשכיר אותם לעסקים שונים, כדי ליצור הכנסה מניבה חודשית קבועה ורצופה.

אנשים פרטיים המעוניינים לבצע השקעה כספית, מחפשים משרדים המיועדים למכירה הממוקמים באזורים מסחריים שבהם קיים ביקוש גבוה של משרדים להשכרה. רכישת משרדים במקומות הנדרשים הללו, תיצור סיכוי גבוה שהמשרדים יושכרו לאורך כל השנה וכך ייצרו הכנסה נאה וקבועה לבעליהם.

אפשר לרכוש בפריים לוקשיין במרכזי הערים או בליבם של אזורי התעשייה משרדים ישנים במחירים נמוכים, לשפץ אותם ולהשכיר אותם לאחר מכן במחירים גבוהים כיוון שמיקומם הוא מרכזי ולכן קיימת בו דרישה רבה של בעלי עסקים שונים . או לחילופין, אפשר לרכוש משרדים באחד מהבניינים רבי הקומות הרבים הנבנים או הקיימים כמעט בכל עיר מרכזית . המשקיע מחליט אם לרכוש משרד קטן או גדול על פי האפשרויות הכספיות שלו.

אם המשקיע מעוניין למנף את הרכישה, הוא יכול לבצע זאת באמצעות מימון בנקאי. מתוך כספי השכירות שיתקבלו הוא יחזיר את ההלוואות ובמקביל הוא ייהנה גם מדמי שכירות חודשיים וגם מעלייה מתונה או מטאורית בערך הנכס על פי מיקומו ועל פי התנודות במשק.

השכרת המשרדים לבעלי עסקים

בתום הליך הרכישה, מחפש בעל הנכס בעלי עסקים המעוניינים לשכור נכסים בסביבה זו כדי להפעיל את עסקיהם. אם לאחר סיור במקום וקבלת מידע על גובה השכירות והעלויות הנוספות, הנושא מקובל על בעלי העסקים, מכין עורך הדין של בעל הנכס חוזה לחתימה המפרט את כל תנאי התשלום בגין השכרת הנכס, חובת השלום לרשויות ולמוסדות כמו העיריה וחברת החשמל והגשת הערבויות המתאימות המגינות על בעל הנכס במקרה שבעל העסק לא יוכל לעמוד בתשלומיו בהתאם לסעיפים הרשומים בחוזה השכירות.

תשואה חודשית

התשואה הממוצעת בבגין השכרת משרדים מחושבת על פי ערך קנית הנכס מול ערך דמי השכירות החודשיים בקיזוז הוצאות שוטפות החלות על בעל הנכס כמו תפעול שוטף והוצאות תחזוקה שונות.

בתחום השכרת משרדים התשואה היא % 8 - % 9 בשנה.

NOI

Net Operating Income , זהו מדד הרווח הגולמי והביטוי שמקבל תזרים המזומנים בעקבות הרווח הגולמי מהשכרת הנכס ושינוי מצבו לנכס מניב.

FFO

 Fund From Operation תחשיב הרווחים מנכס מסוים, לאחר קיזוז ההוצאות השוטפות וההשפעה של הרווחיות על תזרים המזומנים.

 בסיכומו של דבר, אדם שרוצה להשקיע את כספו כיוון שבבנק הכסף כמעט אינו נושא רווחים, אחת העסקאות המשתלמות כלכלית היא רכישת משרדים להשכרה ויצירת הכנסה חודשית מניבה.