נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
בית אמות השקעות
בית אמות השקעות

בית אמות השקעות

בניין משרדים זה שומר על ערכו לאורך השנים ותפוסתו כמעט מלאה באופן מתמיד. 

אני מעוניין בנכס: